Laat een mimespeler de overgangen animeren.

In dezelfde geest zou u een mimespeler of een robot-acteur kunnen inschakelen om de overgangen tussen sprekers een aparte dimensie te geven. Ook hier heeft Speakers Society de juiste contacten voor.