Sprekers getuigen

Langs deze weg wil ik U nogmaals danken voor de goede samenwerking die we met Speakers Society gedurende het voorbije jaar hebben opgebouwd. Ik ben vol lof voor de goede organisatie die U aanbiedt. De contacten lopen altijd zeer vlot en uiterst correct. De voorstellen voor presentaties, die U mij doet, zijn zeer precies, liggen steeds in de lijn van mijn expertise en zijn boeiend voor mij. De informatie die U doorgeeft is correct en eens de afspraken gemaakt zijn, wordt alles onmiddellijk in een contract vastgelegd. U geeft ook de goede ondersteuning en legt de contacten met de klant. Telkens heb ik ook geapprecieerd dat voor de presentatie zelf U Uzelf gaat vergewissen dat alles in orde is voor wat betreft de nodige infrastructuur en de nodige ondersteuning biedt. Nadien is er ook een vlotte afhandeling van het project. Ik ben dus vol lof over onze samenwerking en in de toekomst mag U altijd op mij beroep doen, in de mate van het mogelijke zal ik met plezier op U voorstellen ingaan. Ik hoop dat we nog dikwijls kunnen samenwerken met Speakers Society.
Met de meeste hoogachting,
Burggraaf Frimout

"… Your thorough preparation and your excellent communication enabled us to serve the client in a professional manner. We also felt that your outstanding attention to details provided us with an atmosphere absent of worries, one which allowed us to focus on our goal: to motivate and inspire the guests. Thank you for a memorable event!"
Dixie Dansercoer & Julie Brown