Harry van Hest - 03

Harry van Hest - 03

Onze toekomst na de crisis

Andere mogelijke titels:

- ‘GISTEREN’ EN ‘VANDAAG’ BEPALEN DE TOEKOMST VAN UW BEDRIJF

- UW BEDRIJF/ONZE BRANCHE HEEFT GEEN TOEKOMST MEER, TENZIJ….

- SUCCESVOL ZIJN IN DE TOEKOMST, OMDAT WE OP EEN BEPAALDE MANIER MET ONS VERLEDEN OMGAAN.


PROFIEL

Harry van Hest werd in zijn carrière betrokken bij honderden acties waarbij steeds gestreefd werd naar klantenwerving, klantenbinding en ‘hoe kunnen we beter doen dan vorig jaar en vooral, beter dan onze collega's?!’.
De laatste 5 jaar werd hij daarenboven dankzij de media, ook bekend als voorzitter van de Klanten Wegjaag Club. Mede dank zij de reacties op zijn tientallen voordrachten hierover, gericht op het beter omgaan met klanten., reikt hij nu met deze nieuwe voordracht concrete hulpmiddelen aan om in deze ‘spannende tijden’ uw marktaandeel niet alleen te consolideren maar ook te vergroten.


 

 


FORMULE

Het seminar duurt (afhankelijk van de mogelijkheden) tussen 1u en 1,5u, heeft een interactief karakter en wordt gepresenteerd aan de hand van 125 (!) illustratieve slides.
Aantal toehoorders onbeperkt op voorwaarde dat projectie- en geluidsmateriaal voldoende capaciteit hebben.


ONDERWERP

Tijdens deze indringende, maar met toepasselijke humor doorweven voordracht, stelt Harry u de resultaten voor van het onderzoek dat verricht werd naar de toekomst van bedrijven uit uw sector. Want stellen wij ons niet allemaal wel eens de vraag of onze organisatie en/of uw branche er nog wel zal zijn in de nabije of verre toekomst !?!
Voorspelling of scenario? Dat hangt af van de wijze waarop iedereen in uw organisatie omgaat met de omgevingsfactoren die het creëren van ‘waarde’ voor klanten dagelijks bemoeilijken.
Op basis van tientallen diepgaande gesprekken, werden in deze voordracht de essentiële eigenschappen verzameld die alleen succesvolle bedrijven en mensen blijken te bezitten.

Harry stelt ze u voor en biedt ze u aan in de vorm van ‘Wat als?’-vragen.
‘Wat als?’ succes synoniem zou zijn van een duidelijk doel, het zich onderscheiden, het pro actief denken, efficiënte samenwerking(ook met de klant), waarde creëren op minstens drie niveaus?
Al gehoord van paarse koeien in de blauwe oceanen?
Zijn jullie voldoende bezig met concurreren, innoveren en het veranderen van het denken?

Op een voor iedereen begrijpelijke manier, worden de elementaire factoren die een zeer grote invloed zullen hebben op de toekomst van ook uw organisatie besproken.
Uw publiek zal het er druk mee hebben, want iedereen trekt die schoentjes aan die hem of haar het beste passen.

Gesproken talen: Moedertaal