Ives De Saeger

Ives De Saeger

Innoveer je processen of je bent te laat!

PROFIEL

Innovation engineer & netwerkende ondernemer
Stichter van “The Next Generation”, businessnetwerkcafe.be & Co oprichter van procesinstituut.orgFORMULES

Een standaardlezing van een uur tot hele dag.
Ook mogelijk via training en begeleiding in meerdere dagdelen.


ONDERWERPEN

Ives vertelt over hoe je in productieprocessen niet één maar twee stappen voorwaarts kan zetten en dit op een speelse manier.
Hij toont je hoe je vrijgemakkelijk nieuwe procesen en producten kunt bedenken. Hierbij staat creativiteit en TRIZ centraal. TRIZ is een uit Rusland afkomstige creativiteitstechniek ontstaan uit patentonderzoek.
Vanuit de gekende Industrial Engineeringstechnieken (zoals 5S: orde en netheid, poka yoke, tijdstudie, layout analyse) stelt hij de bestaande principes aan de kaak en brengt ze een stap verder.
De cursist leert de echte waarde van al deze technieken kennen op een interactieve & provocatieve manier.

Creativiteit versus TRIZ (2 uur durende lezing)
Een entertainende introductie lezing omtrent TRIZ

Lezing/module O1 Proces Innovatie (van 2 uur tot meerdere dagdelen)
(1) Procesinnovatie: over het verschil tussen product en proces innovatie en het stramien om tot ingrijpende oplossingen te komen gebaseerd op TRIZ, de Russische theorie voor het Oplossen van innovatievraagstukken.
(2) Functioneel modelleren & Process Value Map© : een nieuwe manier om naar de interactie tussen objecten van de werkpost of productielijn voor te stellen
(3) Ideaal Finaal Resultaat & zelfbalancering: over welke richting zeker succesvol is te volgen
(4) Resources: De minst complexe oplossingen maken effectief gebruik van beschikbare hulpmiddelen
(5) Inventieve principes en contradicties: De slimste oplossingen leggen tegenstellingen bloot en elimineren deze.
(6) Trends en wetten: dezelfde problemen en oplossingen komen keer op keer terug in verschillende industrieën. Sterke oplossingen importeren kennis uit andere industrieën!
(7) Uitwerken van bedrijfsinterne mini-oefeningen
(8) Psychologische inertie :we beperken onszelf in het vinden van eenvoudige oplossingen, hoe ontsnappen we hieraan?

Andere modules:
(1) Module O2 Design For Assembly: ontwerpen met minder onderdelen
(2) Module P1: Tijdstudie en normstelling: over hoe je tijden kan gebruiken om te verbeteren
(3) Module P2: Procesanalyse en methodestudie: over hoe je de werkmethode en het
werkproces kritisch kan bekijken (Macro & Micro layout analyse, Proces FMEA, Lijnbalancering)
(4) Module P3: Kwaliteitsaanpak: over hoe je de operator kan helpen minder fouten te laten maken (Poka-yokes, Jidhoka, Andon, Ontwerp van Interne dragers, 5S)
(5) Module P4: Productiviteit en ergonomie: over hoe je kan winnen door rekening te houden met de beperkingen van de mens (Ergonomische aspecten bij werkplekinrichting


PUBLICATIES

“Functional thinking in production processes” http://www.triz-journal.com/archives/2003/06/c/03.pdf


Innovatie / processen / creativiteit

Gesproken talen: Moedertaal