Jef Staes

Jef Staes

Organisaties op zoek naar een nieuw evenwicht

PROFIEL

Jef Staes (Herentals-België-1956) is een onafhankelijk teacher en architect op het gebied van lerende en innovatieve organisaties.
Gebaseerd op een loopbaan als software ingenieur, training manager en Corporate Learning Officer specialiseert hij zich op het gebied van cultuurverandering en de rol van het Human Resources Management in lerende organisaties. Verder was hij zes jaar voorzitter van VOV, een Vereniging van Opleidings- en Vormingsverantwoordelijken bestaande uit meer dan 700 leden.
Vandaag gaat speciale aandacht uit naar veranderingsprocessen op het gebied van managementstijl en leerprocessen. Doelstelling is steeds het verhogen van de wendbaarheid en het innovatievermogen van medewerkers, teams en organisaties. Zijn belangrijkste project op dit vlak is het opzetten van een Engine of Innovation® Consortium. Dit groeiend netwerk bestaat op dit moment uit een 20-tal organisaties en bedrijven uit verschillende sectoren.
De grondslag voor de Consortium is het Engine of Innovation® Concept, waarvoor hij de basis legde in het boek: 'Het herexamen van een managementgeneratie'.
Jef Staes geeft ook zeer regelmatig lezingen op het gebied van lerende organisaties, innovatie, leren, kennismanagement, cultuurverandering en dit voor een zeer uiteenlopend publiek (congressen, verenigingen, onderwijs, in-company,... ).
Ten slotte is hij gastdocent aan verschillende managementscholen (o.a. Vlerick Leuven Gent Management School, UAMS University Antwerpen Management School en EHSAL)FORMULES

Van 45 minuten tot een meerdaags seminarie


ONDERWERPEN

Van 2D naar 3D
De omgeving waarin we werken en leven is snel veranderd, van een voorspelbaar 2D-kanaal naar een onvoorspelbare 3D-watermassa. Te snel! De meeste organisaties - klein en groot - worden onvoorbereid geconfronteerd met een zeer innovatieve en snel veranderende markt. Deze nieuwe omgeving biedt geen overlevingskansen aan bedrijven en organisaties die zich niet snel genoeg kunnen transformeren van een statische 2D-organisatie naar een dynamische 3D-organisatie.

Red Monkey® Innovation Management en het Innovatiedrama
Veel organisaties hebben zich genesteld in een conflictloos 'continu verbeteren' paradigma. Om te overleven in een snel veranderende omgeving is dit sterk paradigma, dat zeer succesvol was in het 2D-tijdperk, er de oorzaak van dat veel organisaties in moeilijkheden komen. Ze innoveren veel te traag (het innovatiedrama). Het nieuwe tijdperk geeft enkel ruimte aan organisaties die snel en continu innoveren. Enkel organisaties die niet streven naar consensus maar de kracht erkennen van professionele conflicten maken een kans.

AAA-Learning® en het Leerdrama
Innovatie is enkel mogelijk als medewerkers en managers expert worden en blijven in hun vakgebied. Het huidige vormings- en opleidingsbeleid is echter afgestemd op de wereld van gisteren. Het is inefficiënt en zorgt voor een zinloze verkwisting van broodnodige leermiddelen (het leerdrama). Vandaag is er dringend nood aan een nieuw leerpardigma dat beter inspeelt op de behoeften van lerende en innovatieve organisaties.

Jeff's Law® en 3D-Project Management
De beproefde projectmanagementtechnieken voldoen niet meer. Succesvol project management is niet langer het resultaat van een goede spreadsheet en het vinden van de juiste experts. In een 3D-omgeving zijn de meeste projecten uitdagende veranderingsprojecten en dit vereist een heel andere aanpak. Het toenemende aantal projecten dat de mist ingaat onderschrijft deze stelling.

De Engine of Innovation® en het Managementdrama
In een lerende en innovatieve organisatie is innovatie niet het resultaat van een gestuurde inspanning, maar een symptoom van de juiste managementcompetenties. Het management van vandaag (2D-management) slaagt er maar niet in om innovatie handig voor elkaar te krijgen en dit is het managementdrama. Continu innoveren is enkel mogelijk wanneer 2D-management zich transformeert naar 3D-management. Een uitdaging om “U” tegen te zeggen. Organisaties die hierin slagen veranderen van een futloze constructie naar een gepassioneerd geheel dat continu innoveert. Een organisatie aangedreven door een afgestemde Engine of Innovation®.


PUBLICATIES

Mijn Organisatie is een Oerwoud (Lanno 2007)
Het Herexamen van de Managementgeneratie (Standaard)


Innovatie, cultuurverandering, Red Monkey, Creatief Ondernemen, Engine of Innovation, 3D-Management

Gesproken talen: Moedertaal