Koen De Leus

Koen De Leus

Macro-economie, de financiele markten en de vergrijzing

PROFIEL

Koen De Leus is hoofdeconoom van Uitgeversbedrijf Tijd (uitgever van de zakenkrant De Tijd) en hoofdanalist van Tijd Beursmedia. In deze functie schrijft hij regelmatig analyses voor De Tijd over macro-economische onderwerpen en de financiële markten.
Koen is tevens een regelmatige gast in de actualiteitenprogramma’s van Radio1 ‘Voor de dag’ en ‘De Wandelgangen’.FOMULES

Van 30 minuten tot dagdeel evenals panelgesprekken


ONDERWERPEN

De onderworpen die behandeld kunnen worden, zijn zeer uiteenlopend al naargelang de vraag.
Macro-economische onderwerpen en aspecten van de financiële markten vormen de rode draad.
Koen is tevens gespecialiseerd in het vergrijzingsvraagstuk: wat zijn de mogelijke macro-economische gevolgen van de vergrijzing voor de Europese (en Belgische) economie en wat is de impact op de financiële markten.
Enkele concrete voorbeelden:
• Vergrijzing: probleem of opportuniteit
• Globalisatie: nood aan meer vrijhandel
• De macro-economische gevaren voor de wereldeconomie
• Financiële markten: quo vadis?

De kracht van Koen De Leus is complexe materies uit te leggen in een eenvoudig verstaanbare taal, zonder al te veel jargon en vaak doorspekt met een vleugje humor. Als analist en econoom wordt van hem verwacht oplossingen voor te stellen in soms gevoelige materie (zoals de vergrijzing en globalisering). Omdat hij als niet-politieker geen blad voor de mond moet nemen, kan dit wel eens aanleiding geven tot vuurwerk.


Economie / Samenleving

Gesproken talen: Moedertaal