Marc De Pril

Marc De Pril

De Rechter heeft gesproken. Heeft hij ook Recht gesproken?

PROFIEL

Meer dan 30 jaar advocaat geweest,
Strafzaken, zaken voor het Hof van Assisen,
Curator in faillissementen, echtscheidingsdossiers
Thans bestuurder van een eigen consultancybedrijfFORMULES

1 uur tot een dagdeel


ONDERWERPEN

“La Justice est une Justice des hommes”
Aan de hand van voorbeelden en anekdotes wordt uiteengezet dat ‘Recht’ gemaakt wordt door mensen en dat de toepassing van de ‘Wet’ niet zozeer een exacte wetenschap is maar beheerst wordt door heel wat variabele en vooral subjectieve elementen die niet altijd bekend zijn aan het grote publiek.
De gegeven voorbeelden zetten de mensen aan tot nadenken, soms angstig nadenken over de wijze waarop Recht ‘gemaakt’ wordt in de praktijk en vooral door wie. Daarbij worden vaak illusies weggenomen en installeert zich dikwijls ‘angst’

Aansluitend daarbij wordt gesproken (of kan gesproken worden) over de rol van communicatie, zowel in het bedrijf als privé tussen mensen, teneinde geschillen te vermijden of, indien ze er zijn, op te lossen. De rol van actief luisteren en het ontwikkelen van een ‘debatcultuur’ waarbij als doel wordt gesteld standpunten met elkaar te verzoenen eerder dan de nadruk te leggen op hetgeen mensen ‘verdeelt’.


Recht
Justitie
Communicatie

Gesproken talen: Moedertaal