Annah Bachaus

Annah Bachaus

In je binnenste bevindt zich een bron. Graaf diep en het water zal stromen.

PROFIEL

Annah Bachaus is onderneemster, trainer en coach. Na het oprichten en runnen van diverse bedrijven koos Annah ß voor haar passie om mensen te coachen in persoonlijke groei en het behalen van belangrijke doelstellingen. Daarbij ontwikkelde ze haar eigen gouden formule die ze ook reeds in diverse bedrijven met blijvend succes introduceerde. Annah ß is daarbovenop een creatieve duizendpoot, dichteres, kunstschilder, ontwerpster, energetisch therapeute en communicatiespecialiste.
Samen met haar levenspartner Didier De Backer is ze gespecialiseerd in persoonlijke- en bedrijfsconsulting waarmee van doorleefde visies via innerlijke inspiraties naar concrete resultaten wordt bewogen. Annah en Didier focussen hierbij altijd op het ´klimaat` en een aaneenschakeling van `bewegingen´ waarmee ze telkens weer in een snel tempo opmerkelijke omslag en vooruitgang boeken.


 


FORMULES

Annah kiest altijd in samenspraak met de opdrachtgever voor de meest passende formule: persoonlijke coaching (8 uur per maand), Keynote Speeches (van 30 minuten tot 2 uur), workshops van 1 dagdeel, volledige dag of 2 á 3 dagen, driedaagse ´Ardeen` coaching, training- en coachingstrajecten voor bedrijven over 12 maanden.
Hierbij kunnen de kleinere ´modules` perfecte aangewend worden ter introductie of ter voorbereiding van grotere, langere ´modules`.

Reeds van jongsaf aan is Annah geboeid door wat er echt achter een verhaal of gezicht zit. Steeds gaat Annah daarom op zoek naar de oorzaak van alle oorzaken opdat de uitdaging grondig en definitief verholpen kan worden. Door haar enorm snelle geest slaagt Annah er telkens in om in een oogwenk de zaken vanuit een bijzonder aparte en verrassende hoek te bekijken waarmee ze op haar totaal eigen manier elke uitdaging in een voordeel omzet.


ONDERWERPEN

Annah ß heeft de hoogbegaafdheid om op haar eigen manier met woorden te spelen zodat haar publiek tegelijk een film in de hoofden ziet afspelen. Ze kan een publiek van het begin tot het einde aan haar lippen laten dromen. Daarom is Annah ß een graag geziene, inspirerende spreker voor jong en oud die men zich nog lang herinnert. Door haar inlevingsvermogen en doorlopende aanwezigheid in het hier en nu kan ze bovendien heel flexibel, creatief en interactief op haar toehoorders inspelen. Annah ß maakt er bovendien een erezaak van haar boodschap in net zoveel verschillende verpakkingen te brengen totdat haar bezield publiek met verfrissende inzichten en nieuwe concrete tools huiswaarts kan trekken.

Met veel passie spreekt Annah over de volgende onderwerpen, die zij allemaal zelf heeft ervaren, beleefd en doorleefd:
• De SECRET ACHTER de SECRET
• Beweging of inhoud?
• Doelstellingen met actie
• Van angst naar durf
• Zelfbedrog of vrijheid
• Alles is goed
• Leer je het ooit?
• Ontzuur de maatschappij, begin bij jezelf.

Een kleiner of groter seminar van Annah ß is voor iedereen altijd een verrassingsgeschenk omdat Annah ß zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor kleinere groepen als voor groepen van 300 tot 2.000 personen kan werken.


REFERENTIES

Boels Verhuur, Schwarz Schoonmaakbedrijf, Mary Kay Cosmetics, Nu Skin Enterprises, Global Partners Network, diverse KMO´s, zaakvoerders, zelfstandigen en privé personen.


EXTRA

Je kan Annah ß ook vragen om bepaalde presentaties, trainings en coachings te doen samen met haar levenspartner Didier De Backer. Soms krijg je zelfs Annah en Didier voor de prijs van één.
Didier is zelf namelijk ook een graag geziene, inspirerende spreker, trainer en coach en ook Annahs tweelingziel, waardoor beiden elkaar naadloos aanvullen. Zijn typische no-nonsens en tegelijk fijngevoelige stijl, doorspekt met zijn eigen humor en zelfrelativering, laat vele toehoorders doorlopend geboeid hun brede glimlach en volle aandacht behouden.

 


 

 

Gesproken talen: Moedertaal