René Romer

René Romer

EtnoMarketing in België . Hoe ontwikkelt u marketing- en communicatieconcepten die aansprekend zijn voor allochtonen en autochtonen?


PROFIEL
Bestemd voor: marketeers en communicatiedeskundigen bij
bedrijfsleven, overheid en non-profit organisaties.

EtnoMarketing is essentieel voor iedereen die zich richt op doelgroepen in de grootstedelijke gebieden. De etnisch-culturele diversiteit van de Belgische samenleving is inmiddels zo groot, dat niemand het zich vandaag de dag kan veroorloven om zich geen rekenschap te geven van de belevingswereld van allochtone Belgen. Als bedrijf laat je daarmee grote commerciële kansen liggen,als overheid loop je het gevaar een belangrijk deel van je burgers onvoldoende te bereiken.     


TALEN
NL / ENG


FORMULES
1 uur, 1 dagdeel, volledige dag. In beginsel kan dit tailor made worden ingevuld.


ONDERWERPEN
Hoe kunnen marketeers en communicatiespecialisten rekening houden met de belevingswereld van allochtone Belgen? Dat is een vraag die steeds meer professionals bezighoudt.

De ervaringen in België zijn echter nog beperkt. Dat ligt anders in onder meer de Verenigde Staten, Canada,  Engeland, Nederland en Duitsland.  René Romer auteur van het boek “Thuis in Nederland, praktisch handboek voor Diversity Marketing”, sprak op congressen in onder meer London, Washington DC, Parijs en Amsterdam over het ontwikkelen van succesvolle marketing- en communicatiestrategieën die rekening houden met de etnisch-culturele diversiteit van de doelgroep. Daarbij is het onder meer van groot belang om stereotyperingen te vermijden, dan wel hier op een humoristische manier mee om te gaan.  Want dé allochtoon bestaat niet, zoals ook dé Amerikaan, dé Belg, of dé moslim niet bestaat. En toch is het raadzaam om in het ontwikkelen van marketing- en communicatieconcepten de overeenkomsten tussen verschillende bevolkingsgroepen als startpunt te nemen, maar dan wel zonder de verschillen te negeren. 

Mede aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden, maar ook door gericht in te gaan op specifieke problematiek die bij uw organisatie speelt, wordt toegelicht op welke manieren u allochtone Belgen kunt “insluiten” als geïntegreerd onderdeel van uw doelgroepenbeleid. 

Bovendien wordt humor niet geschuwd. Zo wordt in een land als Zuid-Afrika op een succesvolle manier veel humor in communicatie gebruikt. Het doel daarvan is om doelgroepen, met welke etnisch-culturele achtergrond dan ook, nadrukkelijk te prikkelen en in beweging te krijgen.  Diversiteit is immers een geïntegreerd onderdeel van de Zuid-Afrikaanse samenleving, en dus ook van de reclameïndustrie aldaar. Romer laat hier in zijn presentatie verschillende leerzame voorbeelden van zien. 


REFERENTIES
Pepsi Cola, Coca Cola, Heineken, ING, ABN Amro, Rode Kruis, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam , Gemeente Den Haag, Koninklijke Luchtmacht, Western Union Money Transfer, T-Mobile, Vodafone, KPN Telecom, Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), en nog veel meer.     


PUBLICATIES
Thuis in Nederland, praktisch handboek voor Diversity Marketing.
RUBRIEK
Marketing / communicatie / voorlichting / social media / diversiteitsbeleid / allochtonen / multiculturele samenleving / EtnoMarketing / jongerenmarketing / internationalisering.
Gesproken talen: