Blog/Nieuws

BLOG 8 - HOE BEPAAL IK DE PRIJS VOOR MIJN DIENSTEN ? + 10 TIPS

Mon 5 April 2021

10 TIPS voor een slimme prijszetting 

Algemeen
In zowat elke sector kan men zich deze vraag stellen, maar bij bv loodgieters of boekhouders zijn er wel meer mogelijkheden om te vergelijken met collega’s. BLOG 8 - HOE BEPAAL IK DE PRIJS VOOR MIJN DIENSTEN ? + 10 TIPS
Ook zijn er voor die sectoren federaties en aanverwante om tot onderlinge verkoopprijs-afspraken te komen.
In artistieke branches is dat (nog) niet overal het geval.
In die  sectoren zijn er bovendien meer parameters die een rol spelen bij de bepaling van een ‘verkoopprijs’.
Want een artiest/presentator/spreker die net een razend populair televisieprogramma heeft lopen, is meer waard dan zijn/haar collega’s die niet zo ‘hot’ zijn op dat moment.
Een spreker die net een nieuw boek uit heeft en daardoor op/in alle media gevraagd wordt of her en der terug te vinden is met interviews en signeer sessies, kan (in die periode) ook weer meer vragen voor een lezing of seminar.

‘Actes de présence’ van iemand die succes heeft met 1 liedje dat een toevallige hit wordt, zijn ook meer waard dan een lezing van iemand die na jaren studie een interessante voordracht ontwikkeld heeft.
Wat ons bij een van de andere parameters brengt.
Als je alom bekend bent via het wielrennen of voetballen (lees: de populaire sporten), dan zal je meer kunnen vragen om een verhaal te brengen over je jeugd en hoe je carrière begonnen is, dan iemand die met kegelen of ping-pong een wereldkampioenschap heeft gewonnen.

Specifiek voor presentators en sprekers
Als je als presentator of spreker een specifieke toegevoegde waarde hebt, je bent bv super muzikaal en je speelt ook prachtig piano tijdens je presentatie/voordracht of je kan goochelen en je levert je publiek meer dan alleen maar ‘het gesproken woord’, dan heb je weer een streepje voor.
Maar op een zakelijk congres zit men dan weer niet altijd te wachten op deze extra skills dus ga je weer terug naar af en pas je je vraagprijs weer aan.

Dat brengt ons bij de waarde van wat je brengt tov de doelgroep waar je voor presenteert of spreekt.
Stel je bent, door de aard van je hoofdberoep/prestaties een uniek en daarom allicht ook bekend iemand, bv een ruimtevaarder, CEO van Google,  een pool-reiziger of een top-voetballer. Dan blijft ook nog steeds de vraag welke toegevoegde waarde heeft je boodschap voor het specifieke publiek van het event ?
- Voor een publiek van ingenieurs is een spreker-ruimtevaarder die komt toelichten hoe men aluminium kan lassen erg interessant.
- Een goalkeeper die ooit de beslissende doelpoging kon tegenhouden op een wereldkampioenschap, is dan weer interessant voor een grotere doelgroep zeker als hij er in slaagt om constant in de media te blijven.

Maar door het feit dat er meer voetballiefhebbers zijn dan ingenieurs, ligt de gage die de sportman kan vragen dan ook weer hoger dan die van de wetenschapper.


10 TIPS - VOOR EEN SLIMME PRIJSZETTING

1) Je gaat op zoek naar vergelijking.
Vergelijking van je onderwerp, discipline en van je persoon(-lijkheid) met die van andere sprekers/presentators/trices op jouw niveau en bv soort van onderwerp.
Hiervoor kan je al flinke stappen zetten door je netwerk aan te spreken.
Hoe groter je netwerk, hoe meer opportuniteiten als spreker/presentator/trice, dus zorg dat de mensen in diverse milieus/bij diverse doelgroepen  jou kennen en kunnen ontmoeten virtueel of 'live'.
(Dus neem deel aan netwerkmeetings waar je de kans krijgt om te delen waar je goed in bent. Een verlegen spreker of presentator is sowieso een contradictie, toch ?!? )

In je netwerk zitten er allicht initiatiefnemers die reeds sprekers/presentatoren hebben ingehuurd voor kleine of grote gelegenheden. Aan hen kan je vragen hoeveel ze daar voor dienden te betalen.
Dat is alvast makkelijker dan collega sprekers/presentatoren/trices daar rechtstreeks over aan te spreken. Die zijn nl niet steeds geneigd hun ‘geheimen’ prijs te geven.
Hoewel het wel kan, ook via bv de spreker organisaties waar wij het over hadden in BLOG  7.


2) Opzoeken via internet?
Dat zou kunnen tegen vallen want je zal merken dat presentatoren/trices of sprekers zelf zelden hun prijzen meedelen gewoon omdat ze geregeld hun prijzen veranderen/aanpassen naargelang de omstandigheden (zie begin van dit artikel ‘Algemeen’).


3) Let op met de verleiding om gratis te gaan spreken
Hiertoe aangemoedigd door de belofte van een organisator die beweert ‘er zullen veel interessante mensen in de zaal zitten waaronder zeker potentiële klanten voor jou'.
Slechts uiterst zelden haal je hier een (betaalde) opdracht uit. Gewoon omdat de deelnemers aan dat soort evenementen allicht ook weten dat je het op dat moment gratis staat te doen.

Let op, in het begin van je carrière kunnen presentaties ‘in ruiling’ je wel vooruit helpen, maar dan dient er wel echt sprake te zijn van ‘ruiling’.
Dit wilt zeggen dat je in ruil voor je onbetaalde of minder betaalde prestatie, iets terug krijgt.

Dat kan zijn in de vorm van een artikel over jou/je bedrijf in het programmaboekje, of door een vermelding van je contact-gegevens of van toch zeker jouw website op de website van de vereniging/organisatie die je het voorstel doet. (=>goed voor je Search Engine Optimalisatie - SEO).
Je kan ook vragen dat een van hun leden jou filmt tijdens je presentatie, of dat ze foto’s maken terwijl je bezig bent (er zit in elk gezelschap wel iemand die zich geroepen voelt als cameraman of fotograaf).
Je kan ook vragen om een ‘testimonial’ te schrijven over jou op hun Social media etc. 

En hoe dan ook, presentaties die je ‘in ruiling’ doet, doe je best enkel als je ze écht 'plezant' vindt en als je zo goed als geen extra (tijdrovende) voorbereiding nodig hebt! 
 
3 bis) Als je gevraagd wordt om gratis een presentatie te doen, bv ‘voor het goede doel’ check dan ook even of ook al de andere artiesten of deelnemers aan het artistieke/educatieve programma het helemaal gratis doen!
Het zou niet de eerste keer zijn dat men de vraag krijgt om gratis of in ruiling zijn diensten aan te bieden als bv presentator, terwijl een hoofd-act/andere artiest/spreker zijn volle of bv halve gage krijgt.
Als hij/zij een volledige gage krijgt of een gedeelte daarvan, dan hebben de anderen die zich willen inzetten voor het hetzelfde project (jij dus) recht op evenveel in dezelfde verhouding.
 
3 tris) Dat gratis opdrachten doen voor ‘goede doelen’ heeft soms ook een sneeuwbaleffect.
Als je het voor de ene organisatie gratis/in ruiling hebt gedaan, waarom wil je het dan niet voor een ander goed doel ook gratis/in ruiling doen?
En als je niet oplet dan ben je na een tijd constant gratis/in ruiling bezig.
Wat je daar aan kan doen is één specifiek goed doel kiezen waar je één keer per jaar (of zelfs enkele keren als je wilt) iets gratis/in ruiling voor doet, of waar je peter/meter/sponsor van wordt, en dat is het dan.
Als een ander goed doel je dan vraagt om (ook) voor hen iets te doen, dan kan je zeggen dat je je voor ‘jouw’ goede doel al geëngageerd hebt en dat je niet alles voor niets kan doen want dat het tenslotte een deel van je broodwinning is.

4) Vraag niet te weinig! De reflex in je begincarrière is ‘Hoera een job! Die mag ik niet laten schieten!!’ ‘Dus ik zal maar niet te veel vragen om die job niet te missen’.
Dat is een logische reflex maar wel een waar je mee dient op te passen. Want als je flink onder de marktprijs gaat dan zullen opdrachtgevers dat budgettair erg interessant vinden, maar bij nader inzien gaan ze zich allicht vragen stellen ‘Waarom ben je zo goedkoop?’ ‘Ben je wel goed genoeg?' 'Ben je wel zeker van jezelf?’
Als je een logische prijs vraagt of zelfs een stevige prijs voorstelt, krijg je net het omgekeerde effect. ‘Als hij/zij die prijs vraagt zàl hij wel goed zijn’. 

5) Aansluitend op het voorgaande en als je al wat meer naam gemaakt hebt, kan je ook standaard een ‘profit’ en een ‘non profit’-prijs hanteren.
Heel belangrijk is het dat je een ‘profit prijs’ voorstelt bij bedrijven en financieel sterke organisaties maar dat je ook een ‘non-profit prijs’ hanteert voor organisaties zoals het Rode Kruis of Het Leger des Heils.
Maar wees consequent ook in die ‘non profit’ prijszetting.
Niet bij de Damiaanactie nog 200€ minder vragen dan voor een lezing bij de provinciale derde leeftijd organisatie
Die non profit organisaties kan je ook steeds voorstellen om naast (!) een voordelig ‘non profit’ voorstel ook ‘in ruiling’ weer wat extra terug te doen.
Zelfs hierbij staat het uiteraard altijd beter van achteraf een 'testimonial' te krijgen van de Koning Boudewijnstichting dan van de fanfare ‘Takjes worden bomen’ 

6) Als je al een tijd professioneel bezig bent en een vaste prijs hanteert heb je alsnog elementen waarmee je kan ‘marchanderen’.
Zo zijn transportkosten bv. een handig middel.
Uiteraard hebben wij het dan niet over vliegtuigkosten voor een opdracht in het buitenland (bij dat soort jobs ligt de lat sowieso steeds hoger en worden die kosten, evenals hotelkosten, steeds mee gefactureerd).
Kilometervergoedingen worden bij gages boven de 1500 € zelden gefactureerd voor opdrachten in het binnenland.
Maaaaar dat betekent niet dat je ze niet mag gebruiken bij de onderhandeling.
Stel dat je een wagen hebt die 1 €/km verantwoordt, dan kan je als je in Limburg woont, voor een opdracht in Gent best bij de onderhandeling op een bepaald moment zeggen ‘en dan laat ik de kilometer-vergoeding ook nog vallen’. Hasselt - Gent is al snel X km  dus dat scheelt de organisator al gauw een slok op de borrel. 

7) Een boek is ook een handig ruilobject om te gebruiken in je onderhandelingen.
Laat ik hierbij eerst een fabel uit de wereld helpen: als spreker wordt je niet a priori meer gevraagd omdat je een boek geschreven hebt. Het werkt andersom, als je als spreker net je verhaal hebt verteld en je kan dan (laten) meegeven dat je ook een boek hebt DAT HIER IN DE ZAAL te bekomen is, dan ga je best wel wat boeken verkopen, zeker als je ze dan ook nog signeert. Zorg ook dat ergens heel opvallend vermeld staat in dat boek, hoe je te bereiken bent als spreker. Je boek wordt dan een soort visitekaartje dat niet snel verloren gaat, zelfs als het boek nooit gelezen wordt.
Je boek kan je ook bij de onderhandeling van je vraagprijs handig gebruiken als ruilmiddel. Bv ‘Mijn vraagprijs is 1.500 € en je krijgt er niet alleen de lezing voor maar ook 25 exemplaren van mijn laatste boek’.
 

8) Geloof niets van de beloftes die sommige (Amerikaanse) trainers je doen van 'Verdien duizenden Euro's als spreker na het volgen van onze trainingen/cursussen om een betere spreker te worden’.
Engelstalige sprekers verdienen in landen zoals de US en Groot Brittannië sowieso meer, gewoon omdat er in die landen een groter potentieel van opdrachtgevers en potentiele toehoorders is, die dezelfde taal spreken en begrijpen.

In het kleine België met amper 6 miljoen Nederlandstaligen ligt dat anders. Hetzelfde merken wij ook vlakbij, in  Nederland daar vragen sprekers ook meer (maar die zijn dan ook met 15 miljoen mensen die dezelfde taal spreken/begrijpen).
(Ook als Vlaming kan je tot 50% meer vragen in Nederland dan in België (zie ook BLOG https://www.harpo.be/blog2.php?tel=15 )
Maar terug naar de trainers.
Duizenden Euro's verdienen per voordracht als spreker is sowieso enkel maar weggelegd voor zij die een status van bekendheid hebben dank zij hun politieke, artistieke, sportieve, economische prestaties voorafgaand aan hun sprekers-carrière en het stelselmatig groeien van hun sprekers-reputatie. 

9) Belangrijk om te weten is ook het feit dat het slim is van je te ‘laten’ verkopen ipv zelf elke aanvraag naar je toe te trekken. Het is nl moeilijk om van jezelf te gaan vertellen dat je een geweldig presentator/spreker/artiest bent. Als iemand anders dat over jou vertelt klinkt dat helemaal anders en vele malen sterker. En die woordvoerder hoeft dan niet een manager of agentschap te zijn, dat mag ook gerust iemand uit je eigen bedrijf of een virtuele assistent(e) te zijn, waar je goeie briefing-afspraken mee gemaakt hebt ( en als het een externe is, misschien zelfs een commissietje hebt afgesproken).
Je laten bewieroken is steeds beter dan zelf het wierookvat te zwaaien.

 
10) Om af te sluiten nog even dit.
De  interessantste klanten zijn de ‘decissionmakers’ die NIET zelf jouw gage dienen te betalen. Dwz beslissing nemers die kunnen bepalen waar de budgetten van hun departement of bedrijf naar toe gaan om een congres of evenement te organiseren.
Het is interessanter om meer klanten te hebben van het niveau 'multinational' dan van het niveau KMO waar de zaakvoerder zelf het geld dient op te hoesten. Met een KMO over prijzen onderhandelen is daarom moeilijker en tijdrovender dan met de afdelingschef van een telecomoperator die mag beslissen over een budget dat sowieso is goedgekeurd voor het lopende jaar.

Misschien helpt dit alles bij de prospectie die je gaat plannen! En aarzel niet ons te contacteren voor vrijblijvende extra info! Wij zijn tenslotte een 'society' voor sprekers.
(zie ook BLOG 7 - De vzw die wij opgericht hebben in België om sprekers te helpen) 
 

Onze blog is er om jullie te helpen!

In deze rubriek verzamelen we interessante teksten, weetjes, berichten die ook jou allicht kunnen helpen als je interesse hebt in de sprekerswereld, evenementen, showbusiness, kortom alles wat van ver of nabij aansluit op het gesproken woord.

Aarzel niet zelf een tekst (+foto) te bezorgen via ons e-mailadres, want wij zijn steeds op zoek naar nuttige content, suggesties, en verbeteringen.

Laat ons samen het verschil maken!

Speakers Society voor en door sprekers!

 

Adres

Haarstraat 11
2000 Antwerpen
België

BTW/Ondern.nr:
BE0459.759.610

Contact


+32 3 231 43 79
+32 475 27 43 79

Contactformulier