Dirk Draulans

Het succes van SLECHTE sex
Spreker

Profiel

Het succes van SLECHTE sex

ONDERWERP

Dirk Draulans zet zich in voor de popularisering van de sociobiologie. Zijn verhalen zijn dan ook boeiende spiegels waarin de toehoorders zichzelf en hun medemens herkennen.

Dirk neemt zijn publiek ook met plezier mee door de hele wereld, via de reeks documentaires die hij voor Canvas maakte én ook via de expeditie rond de wereld die hij met een wetenschappelijk team ondernam in het kielzog van Charles Darwin.

Uiteraard is in elk van zijn verhalen de ecologie en milieu problematiek  nooit ver weg.

'Het succes van slechte sex' is zo een van die mogelijke titels:

Hierin heeft hij het over Charles Darwin die er nooit heeft aan getwijfeld dat zijn concepten van natuurlijke en seksuele selectie ook gelden voor de mens.
Vandaag zijn wij een mix van kenmerken uit de prehistorie die dikwijls een andere invulling hebben gekregen dan vroeger én van culturele kenmerken die oude biologische verworvenheden onder de mat vegen.
Bioloog Dirk Draulans schetst hoe de 'Darwiniaanse principes' op elk van ons van toepassing zijn, vooral inzake het biologisch zo belangrijke domein van de voortplanting.

PROFIEL

Dirk Draulans studeerde in 1979 af als licentiaat in de biologie (optie zoölogie) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hieraan was hij de volgende zes jaar verbonden als onderzoeker. In 1983 promoveerde hij tot doctor in de wetenschappen.

Tussen 1985 en 1987 was hij als academische gastonderzoeker verbonden aan het departement zoölogie van de Universiteit van Oxford. Hij hield zich in Oxford vooral bezig met evolutiebiologie.

In 1987 werd hij ook wetenschappelijk redacteur van het tijdschrift Knack. Dirk zet zich in voor de popularisering van de sociobiologie. Voor Canvas maakte hij hierover een tiental documentaires én een reis rond de wereld in het kielzog van Charles Darwin.

In het boek Het succes van slechte seks (2008), ontleedt hij hoe de evolutieleer van Charles Darwin ook van toepassing is op de mens. In Beagle Dagboek (2010) beschrijft hij zijn reis in de wereld van Darwin. En in zijn laatste boek Samen Voor Ons Eigen (2012) past hij de evolutietheorie toe op het sociaal gedrag van de mens. 

Dirk Draulans  - Spreker
Adres

Haarstraat 11
2000 Antwerpen
België

BTW/Ondern.nr:
BE0459.759.610

Contact


+32 3 231 43 79
+32 475 27 43 79

Contactformulier